Fondens bestyrelse

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål.

Jan Gøl (formand)Brovst
Dorte Folden Skole (næstformand)Brovst
Helle Bak AndreasenBrovst
Johnny NielsenBrovst
Karsten HøghBrovst
René WeidingerBrovst