Fondens historie

Brovst Sparekasse blev grundlagt i 1869 og var en selvstændig sparekasse i godt 137 år i Brovst og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Brovst Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Brovst Sparekasse fonden Brovst Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navnet til Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Brovst.

Fondens grundkapital udgør 50 millioner kroner, som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Danmark og/eller kontant indskud i Sparekassen Danmark, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Danmark samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.